Meer AC
FAQ
Social Media
Instagram
YouTube
TikTok
VIP
Ecommerce Blocks
Super Megamenus
Media Files
Account
Contact
Start hier

Algemene Voorwaarden van AssadCrypto BV

Disclaimer: Dit platform biedt geen financieel advies. De informatie die hier wordt gedeeld, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als financieel advies. De eigenaren en deelnemers van dit platform aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen als gevolg van beslissingen die genomen zijn op basis van de content binnen onze Discord-groep. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om professioneel advies in te winnen voordat u financiële beslissingen neemt.

Uw toetreding tot en deelname aan onze Discord-groep vormt uw acceptatie van deze disclaimer en onze Algemene Voorwaarden, welke u kunt raadplegen via deze link.

Door deel te nemen aan onze Discord-groep erkent u dat u de risico's van investeren begrijpt en dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw eigen investeringsbeslissingen en financiële resultaten.
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

AssadCrypto BV: Een besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92303307, met hoofdvestiging aan Olympiaweg 4, 3077AL Rotterdam, en vestigingsnummer 000057928649.
Lid: Een persoon die gebruik maakt van de dienstverlening van AssadCrypto BV door middel van het aanschaffen van een VIP-lidmaatschap.
VIP-groep: Een groep in Discord waarin AssadCrypto BV zijn kennis over crypto deelt en signalen geeft om bijvoorbeeld een specifieke cryptocurrency te kopen of te verkopen. (geen financieel advies)
VIP-chatgroep: Een chatgroep in Discord waarin de VIP-leden kunnen discussiëren over cryptovaluta’s met elkaar en eventueel vragen kunnen stellen aan elkaar of aan AssadCrypto BV. Hier geeft AssadCrypto BV ook gecalculeerde calls en legt hij zijn technische analyses uit. (geen financieel advies)
VIP-lidmaatschap (zonder begeleiding): Lidmaatschap waardoor het lid toegang heeft tot de VIP-groep en de VIP-chatgroep.
VIP-lidmaatschap (met persoonlijke begeleiding): Lidmaatschap waardoor het lid naast deelname aan de VIP-groep en de VIP-chatgroep ook persoonlijke begeleiding zal krijgen van AssadCrypto BV.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de leden en AssadCrypto BV.
2.2 Bij het aanschaffen van een VIP-lidmaatschap gaat het lid akkoord met de opgestelde algemene voorwaarden.
2.3 AssadCrypto BV is gerechtigd om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
2.4 Indien een onderdeel van de algemene voorwaarden nietig is verklaard, is gewijzigd of er iets is toegevoegd aan de algemene voorwaarden, blijft de overige (ongewijzigde) inhoud van de algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 3: Lidmaatschap
3.1 Er zijn 4 verschillende lidmaatschappen die aangeboden worden door AssadCrypto BV: Een VIP-lidmaatschap dat een duur heeft van 3 maanden zonder begeleiding, een VIP-lidmaatschap dat een duur heeft van 6 maanden zonder begeleiding, een VIP-lidmaatschap dat een duur heeft van 3 maanden met begeleiding en een VIP-lidmaatschap dat een duur heeft van 6 maanden met begeleiding.
3.2 Elk lidmaatschap is enkel en alleen verkrijgbaar voor het tarief dat AssadCrypto BV hanteert voor het desbetreffende lidmaatschap.
3.3 Als het lidmaatschap vroegtijdig wordt beëindigd door het lid wordt er geen enkel deel van de kosten voor het aanschaffen van het lidmaatschap toegekend aan de desbetreffende persoon en die persoon zal ook per direct verwijderd worden uit de VIP-groep en de VIP-chatgroep. Als de persoon recht had op persoonlijke begeleiding zal die ook per direct worden stopgezet.
3.4 Als de termijn van het lidmaatschap verlopen is, heeft het lid de keuze om geen lidmaatschap meer aan te schaffen of om het lidmaatschap te verlengen of een ander type lidmaatschap aan te schaffen. Als het lidmaatschap niet verlengd wordt door een lid, is de desbetreffende persoon geen lid meer, dus wordt die persoon verwijderd uit de VIP-groep en de VIP-chatgroep en als de persoon recht had op persoonlijke begeleiding van AssadCrypto BV, zal die ook niet meer verleend worden. Als het lidmaatschap wordt verlengd, zal het lid kunnen blijven genieten van de services die AssadCrypto BV biedt.

Artikel 4: Minimumleeftijd
Doordat de cryptomarkt in het algemeen zeer volatiel is, bestaat er een kans dat (een deel van) de inzet in een rap tempo verloren kan gaan. Daardoor hanteert AssadCrypto BV een minimale leeftijd van 18 jaar onder de leden. Dus als een persoon een lagere leeftijd heeft dan 18 jaar, kan de desbetreffende persoon de VIP-lidmaatschappen die AssadCrypto BV aanbiedt niet aanschaffen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Beleggen in cryptocurrencies neemt risico’s met zich mee. De kans bestaat dus dat een lid van AssadCrypto BV mede door de tips (geen financieel advies) die verschaft zijn door AssadCrypto BV (een deel) van zijn inleg verliest. AssadCrypto BV is niet aansprakelijk in het geval wanneer dat van toepassing is. Als een lid een deel van zijn inzet mede door de move van AssadCrypto BV verloren is, wordt het desbetreffende lid op geen enkele manier gecompenseerd voor zijn verliezen.
5.2 AssadCrypto BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor financiële schade die opgelopen wordt bij een transactiefout.
5.3 AssadCrypto BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor diefstal van cryptocurrencies door een hack of door een fout van een handelsplatform.
5.4 AssadCrypto BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor (financiële) schade wanneer een lid schade oploopt door het niet correct invullen van de gegevens.
5.5 AssadCrypto BV is op geen enkele manier aansprakelijk wanneer er (financiële) schade wordt opgelopen door een lid door de maatregelen van de overheid of door een doorgevoerde verandering van een handelsplatform zoals het blokkeren van het handelen in bepaalde cryptovaluta of door het verhogen van de kosten.

Artikel 6: Privacy
6.1 Het is niet toegestaan om de uitnodigingslinks voor de VIP-groep en de VIP-chatgroep te verspreiden. Verder is het niet toegestaan om de informatie die er gedeeld wordt in de groepen zonder toestemming van AssadCrypto BV te verstrekken aan derden. Als deze regels toch worden overtreden, zal de persoon die de regels overtreden heeft eerst een waarschuwing krijgen van AssadCrypto BV. Als de persoon na het verkrijgen van de waarschuwing de regels overtreedt, kan AssadCrypto BV de desbetreffende persoon verwijderen uit de VIP-groep en de VIP-telegramgroep, indien diegene lid is van één of beide groepen. Voor de persoon die in overtreding treedt, hanteert AssadCrypto BV een boete van €5000,00. Ook krijgt de desbetreffende persoon geen compensatie voor het bedrag dat die persoon betaald heeft voor het lidmaatschap, indien de persoon lid was van AssadCrypto BV bij het verspreiden van de informatie over de VIP-groep en de VIP-telegramgroep.
6.2 Geheimhouding van de uitnodigingslinks voor de VIP-groep en de VIP-telegramgroep en geheimhouding van de inhoud van de VIP-groep en de VIP-telegramgroep geldt te alle tijden, dus is een persoon verplicht om na afloop van het lidmaatschap ook de uitnodigingslinks voor de groepen en de inhoud van de groepen geheim te houden. Bij overtreding ervan hanteert AssadCrypto BV een boete van €5000,00.
6.3 De verkregen gegevens van de leden wordt niet verstrekt aan derden.
6.4 Leden kunnen elk moment uit de groep verwijderd worden indien er een indicatie is van overspel. Er wordt niet getolereerd dat leden samenscholen in andere groepen.
6.5 Indien leden privé worden benaderd heeft AssadCrypto BV en partij(en) het volledige recht om deze partij(en) zonder aansprakelijkheid te verwijderen uit de groepen.

Voor contact en verdere informatie, kunt u ons bereiken via info@assadcrypto.com.

Het is geen financieel advies! Alles is op eigen risico!
Pagina's
Assad Crypto BV
KVK-nummer: 92303307
Hoofdvestiging: Olympiaweg 4, 3077AL Rotterdam
Vestigingsnummer: 000057928649
Disclaimer: Dit platform biedt geen financieel advies. De informatie die hier wordt gedeeld, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als financieel advies. De eigenaren en deelnemers van dit platform aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen als gevolg van beslissingen die genomen zijn op basis van de content binnen onze Discord-groep. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om professioneel advies in te winnen voordat u financiële beslissingen neemt. 

Uw toetreding tot en deelname aan onze Discord-groep vormt uw acceptatie van deze disclaimer en onze Algemene Voorwaarden, welke u kunt raadplegen via deze link.

Door deel te nemen aan onze Discord-groep erkent u dat u de risico's van investeren begrijpt en dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw eigen investeringsbeslissingen en financiële resultaten.
menuchevron-lefttext-align-left